piątek, 12 listopada 2010

Falanga na Marszu Patriotów we Wrocławiu

W dniu Narodowego Święta Niepodległości, Falanga wzięła udział w obchodach organizowanych we Wrocławiu przez NOP. W blasku pochodni, z gardeł setek uczestników przeprowadzonego tam marszu, popłynęły patriotyczne okrzyki, pośród których nikt nie zwracał uwagi, na nieudolne próby prowokacji, podejmowane przez czytelników „wiadomej gazety”. Zwracała uwagę obecnosć przedstawicieli zaproszonej przez Falangę słowackiej organizacji nacjonalistycznej Slovenska Pospolitost. Udział w jednym przedsięwzięciu przeciwnych demoliberalizmowi nacjonalistów z Polski i ze Słowacji, powinien stać się zaczynem powstania takiej konfiguracji sił politycznych na prawicy, która uwalniałaby ją od trawiących ją obecnie konformizmu i nawyku ulegania politycznej poprawności. Marsz był również dowodem, że przeprowadzenie udanej i wolnej od kompromitujących elementów imprezy patriotycznej, jest możliwe bez uciekania się do oportunizmu i składania demoliberalnemu bożkowi politycznych pokłonów na łamach „wiadomej gazety”.