środa, 19 maja 2010


W dniu 17 maja anno Domini 2010 o godzinie 17:00 zaczął się czterodniowy festiwal "Tęczowa Góra" zorganizowany przez homoseksualnych dewiantów. Festiwal promowany był między innymi w Radiu Zielona Góra, na stronach o tematyce homoseksualnej,a także na Uniwersytecie Zielonogórskim. Falanga Zielona Góra nie pozostała obojętna na zlot ludzi, którzy swoim postępowaniem obrażają Boga. Postanowiliśmy działać, toteż rozdaliśmy przechodniom ok. 300 ulotek, na których umieściliśmy cytaty z Biblii świadczące o tym, iż homoseksualizm jest grzechem. Zielonogórzanie z zaciekawieniem czytali nasze ulotki i wyrażali aprobatę dla naszych działań, skierowanych przeciwko promocji zboczeń. Ulotki dostali również sami homosie, którzy podeszli zainteresowani naszą akcją. Być może udało nam się uratować chociaż jedną duszę z więzów szatana.

Chrystus Rex!

I Katyński Marsz Milczenia


18 kwietnia A.D. 2010 ulicami Zielonej Góry, pod krzyż ustawiony w hołdzie Polakom pomordowanym przez komunistów, przeszedł I Katyński Marsz Milczenia. Inicjatywa została przygotowana i przeprowadzona przez Falangę w ścisłej współpracy z Narodowym Odrodzeniem Polski, oprócz członków wymienionych organizacji, wzięły zaś w niej udział także osoby niezrzeszone, członkowie Organizacji Monarchistów Polskich i obecni na miejscu przedstawiciele Rodzin Katyńskich.

Uczestnicy przeszli w ciszy i skupieniu ulicami Zielonej Góry pod krzyż wzniesiony ku czci pomordowanych na Wschodzie, gdzie złożyli znicze i wraz z przybyłymi tam członkami rodzin ofiar komunistycznej zbrodni zmówili modlitwę za spokój dusz męczenników „Golgoty Wschodu".

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Przywódca Falangi przypominając, że zbiorowy duch narodu polskiego nie mógłby wcielić się ani trwać w kolejnych pokoleniach Polaków, gdyby ci zapomnieli o ofierze krwi złożonej przed laty na ołtarzu Ojczyzny przez jej najlepszych synów.

Ronald Lasecki