środa, 19 maja 2010

I Katyński Marsz Milczenia


18 kwietnia A.D. 2010 ulicami Zielonej Góry, pod krzyż ustawiony w hołdzie Polakom pomordowanym przez komunistów, przeszedł I Katyński Marsz Milczenia. Inicjatywa została przygotowana i przeprowadzona przez Falangę w ścisłej współpracy z Narodowym Odrodzeniem Polski, oprócz członków wymienionych organizacji, wzięły zaś w niej udział także osoby niezrzeszone, członkowie Organizacji Monarchistów Polskich i obecni na miejscu przedstawiciele Rodzin Katyńskich.

Uczestnicy przeszli w ciszy i skupieniu ulicami Zielonej Góry pod krzyż wzniesiony ku czci pomordowanych na Wschodzie, gdzie złożyli znicze i wraz z przybyłymi tam członkami rodzin ofiar komunistycznej zbrodni zmówili modlitwę za spokój dusz męczenników „Golgoty Wschodu".

Okolicznościowe przemówienie wygłosił Przywódca Falangi przypominając, że zbiorowy duch narodu polskiego nie mógłby wcielić się ani trwać w kolejnych pokoleniach Polaków, gdyby ci zapomnieli o ofierze krwi złożonej przed laty na ołtarzu Ojczyzny przez jej najlepszych synów.

Ronald Lasecki